Min faglige blogg

Min interesse ved første forelesning i Digital Markedsføring DIG2103

Da er jeg godt i gang med nytt semester og valgfaget Digital Markedsføring som jeg har sett stort frem til. Emnet har mye ulike temaer som jeg syntes er svært interessante. Digital markedsføring er delt opp i fire ulike delemner, hvor det første emnet jeg nå er godt i gang med omhandler digital teknologi, økonomi og samfunn. Arne Krokan er foredragsholder i dette første emnet og har så langt kommet med mye interessante blikk for min del. Han snakket en del om digitale plattformer, viktigheten av å skape tillit og om delingsøkonomi. Vi fikk også inn en «gjesteforeleser» som het Marianne Hagelia som kom med mye gode poeng rundt digital studieteknikk. Det første innblikket jeg tenkte over som svært interessant var hvordan studieteknikker er med på å kunne lære seg best mulig pensum og hvordan man jobber best for å kunne få mest mulig utnyttelse av forelesninger. 

Hva er egentlig en god studieteknikk?

En god studieteknikk vil være ulik fra person til person, vi mennesker tar til oss læring på ulike måter og vis så her handler det om å finne sin riktige måte å lære best på. God studieteknikk vil for noen være å følge forelesinger og ta egne notater, mens andre lærer bedre ved å lese pensum digitalt og mer egenlesning og til slutt lage sammendrag av økta. Det finnes mange ulike måter å lære på, så det blir veldig individuelt fra person til person. 

Slik situasjonen er nå så sitter man hjemme og har digitale forelesninger som fungerer godt for mange, men også utfordrende for mange. Det kan føre til at man blir fristet til å gjøre andre ting enn å følge med på forelesningen, dermed er det svært viktig å finne en god rutine med studieteknikker som passer en selv godt. «Hjemmeskole» krever mer av hver enkelt person, men for å kunne gjøre det enklere vil det være lurt å finne en god rutine så man bruker dagen godt og effektivt. 

Bilde av Marianne Hagelia, hentet fra Digital studieteknikk

Marianne snakket om en del interessante ting som skal være med på å kunne jobbe aktivt og jevnt med faget gjennom semesteret. Et eksempel på dette er å bruke google docs hvor flere studenter kan skrive sammen i et felles dokument. Da vil studentene kunne lære av hverandre og styrke motivasjonen til medstudenter ved at de kan hjelpe hverandre underveis i semesteret. Google docs har jeg personlig god erfaring med, jeg har brukt dette ved flere hjemmeeksamener i gruppe og andre samarbeid hvor vi har jobbet sammen for å øve mot eksamen. Det har fungert svært godt så dette vil jeg si er et godt digitalt verktøy. Google docs gjør det lettere å motivere seg til å prestere godt gjennom semesteret, hvor vi studenter kan jobbe sammen, da vi ikke får møtt opp fysisk på Campus. 

Når vi har forelesinger er det ofte krevende å få med seg alt som blir sagt, dermed vil også det å notere i Google docs hjelpe til ved at noen andre kanskje fikk med seg det du ikke helt klarte og omvendt slik at du etter forelesningen har et komplett notat som hjelper deg til å finne en rød tråd i etterkant av forelesningen.

Marianne kommer med flere metoder som skal hjelpe studentene med å jobbe aktivt med faget gjennom semesteret og holde motivasjonen oppe. Det å holde faglige diskusjoner med medstudenter lærer man ekstremt mye av, samarbeide om oppgaver og lage «flash cards» med spørsmål og gode svar som vil øke forståelsen av faget samtidig som man finner ut hva man faktisk husker av faget. Hun nevnte også det å lese ulike tekster flere ganger, at det vil være at man forstår bedre. Men ofte er det slik at man da gjenkjenner teksten og det som står der, men at man faktisk ikke husker det i minne. Dermed vil «flash card» vise hva du faktisk har fått med deg av teksten og det du har lest. 

Det å gå igjennom «flash card» på slutten av en økt vil gjøre at du reflekterer mer over det du leser samtidig som du holder motivasjonen oppe, da du vil klare å svare på flest mulige kort med dine medstudenter. Dette kan medføre gode faglige diskusjoner da det kommer frem andres perspektiver på faget som gjør at du får en større forståelse av faget. 

For å kunne få mest mulig utbytte av forelesningen du skal ha, bør man forberede seg litt i forkant, men på ulike vis. Noen kan se over Power Point som er lagt ut i forkant, andre noterer stikkord sammen i Google docs og andre ser over sammendrag i pensumbøkene til de kapitlene de skal ha forelesing til. 

Vi mennesker lærer på forskjellige måter og i forskjellig tempo. Noen kan lese en tekst en gang så husker vedkommende alt som står der, mens andre noterer underveis for å få best utbytte av det man leser.

Et godt tips fra meg vil være å bruke litt tid til å finne studieteknikken som passer deg og hvordan du jobber mest effektivt med faget. Det vil gi deg best mulig læringsutbytte og resultater. Dermed vil det å finne riktig studieteknikk være svært viktig for deg for å ha motivasjonen oppe under hele semesteret og jobbe godt med medstudenter. Finne en god studieteknikk tidlig, vil gi deg gode muligheter for å oppnå det du selv har som mål for semesteret. 

Arne Krokan som er foreleser i faget kom med mye interessante områder. Det at digitale plattformer er med på å overta arbeidet som vi mennesker har utført tidligere. Det å se helt fra den industrielle revolusjonen og frem til nå så har det skjedd en enorm utvikling med digitale plattformer hvor store roboter tar over tidligere arbeidsplasser til mennesker.  

Hva er en plattform?

En plattform er en forretningsmodell som skaper verdi for ulike grupper. Produsenter og sluttbrukere er plattformer som er til for å handle med hverandre. Selve plattformen tar over organiseringen av arbeidet. Slik det er i dag blir internett brukt hele tiden ved ulike sosiale plattformer som eksempelvis Instagram og Snapchat. Det handler om å markedsføre seg på riktig sted, slik at man treffer sin målgruppe og de kundene man ønsker å nå ut til. 

Instagram logo in space gray iPhone 6
Bilde hentet fra Unsplash

Arne snakket også om tillit og kom med en interessant definisjon der han sa «Tillit er vilje til å overtale kontroll med egne ressurser til andre i en situasjon der disse ressursene kan misbrukes eller ødelegges uten at vi kan overvåke eller kontrollere dette».  

Man skiller mellom ulike typer tillit som Affektiv og kognitiv tillit. Affektiv tillit handler om du har en dårlig eller god følelse. Kognitiv tillit handler om at kompetansen til menneske du har gjort avtale har den kompetansen som skal til for å kunne utføre arbeidet lovlig og på en korrekt måte. 

Vi lever i en verden som hele tiden er i endring og hvor teknologien utvikler seg raskt. For å kunne henge med i det som skjer vil det være viktig for oss å tilegne oss kunnskapen som skal til. Jeg vil i mitt neste innlegg snakke om kunstig intelligens som er et veldig viktig tema i tiden fremover. 

-Jens Kjernli Andersen

Kilder:

Arne krokan`s blogg

https://www.krokan.com/arne/

Studieteknikkene som gjør at du lykkes med studiene «ti tips til deg som ønsker å studere mer effektivt» 

https://studenttorget.no/index.php?show=41&expand=41,3795&artikkelid=20234

Digital studieteknikk «Hvordan lære i informasjonssamfunnet» Marianne Hagelia

1 kommentar

 1. Nina Magnussen

  Veldig interessant innlegg, Jens!

  I dette innlegget viser du gode refleksjoner, og det er spennende å være leser 🙂

  Det er veldig bra at du har brukt bilde i teksten din, bruk gjerne flere også! Men det kan være fint å legge til kilde (gjerne i hyperlink) rett under bildet på hvor det er hentet fra. I tillegg ville det vært fint å forklare bildets tilknytning til teksten, da man nå må lese et stykke før man forstår det.

  Du beskriver og reflekterer over flere ulike former for studieteknikker, og det som kanskje ville gjort innlegget ditt mer oversiktlig, er om du hadde brukt flere underoverskrifter for å tydeliggjøre de ulike teknikkene. Da kan det oppleves mer strukturert, og det er lettere for en leser å få et overblikk over hva innlegget handler om. For du skriver veldig bra og forklarende, men det kan fort bli mange avsnitt uten noe tydelig skille, og det kan bli slitsomt for leseren 🙂

  Det er bare fint at du velger å trekke frem to temaer du synes er interessant fra forelesningen, men jeg synes kanskje at overgangen mellom disse ble noe utydelig, ettersom du begynner å snakke om plattformer under delen om studieteknikker. Ved å gjøre dette tydeligere, vil det også gjøre innlegget mer ryddig.

  Jeg vet at det blir mye mas om struktur og oppsett, og det er bra at du allerede har brukt underoverskrifter for de to temaene. Det kan også være lett å glemme dette når man selv sitter og skriver, men jeg maser kun om dette med tanke på leseropplevelsen for andre!

  Jeg gleder meg masse til å lese dine neste innlegg! Bra jobba 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *