Min faglige blogg

Vil kunstig intelligens endre arbeidssituasjonen din?

Referat fra forelesningen 8.Januar 2021

I denne forelesingen i Digital Markedsføring foreleste Arne Krokan om digitaliseringen og kunstig intelligens i forhold til hvordan roboter blir byttet ut med mennesker. Komplekse maskiner overtar stadig fler av jobbene menneskene tidligere har utført. 

Arne Krokan forteller at teknologien innenfor roboter er i en enorm utvikling og erstatter stadig flere arbeidsplasser til menneskene. Teknologien rundt robotene blir stadig bedre med tiden som går. Han kom inn på ulike eksempler hvor mennesker blir erstattet med roboter. 

Roboter i husstanden: Her viste Arne en video hvor en robot lagde og serverte maten. I etterkant kom roboten tilbake hvor han ryddet og vasket opp. Denne teknologien er det mulig å kjøpe i dag, men han understreket at det var ikke mange som hadde råd. Det vil være en kostnad på mange millioner kroner som ikke er aktuelt for de fleste i dag, men ser man mange år frem i tid vil det være mer interessant for flere. Prisen vil senere gå ned, da teknologien etterhvert med tiden vil bli billigere. 

Kunstig Intelligens 

Etter en god del eksempler og snakk rundt teknologi og roboter som er på vei til å overta arbeidsoppgavene til menneskene gikk han over til et viktig tema, Kunstig Intelligens.

Arne Krokan startet med å forklare hva det motsatte av kunstig intelligens, Naturlig dumhet. Deretter begynte han å snakke om en «turning test» der person C skulle kommunisere med et menneske og en datamaskin samtidig. Det handlet om at person C skulle prøve å finne ut hvem som var hvem av menneske og datamaskin. Hvis ikke vedkommende klarte det var testen bestått. 

Skjermbilde av Arne Krokan sin forelesning

Videre i forelesningen kom Arne med et eksempel hvor kunstig intelligens kunne ta litt for mye over med tanke på roboter og hva de kan brukes til. Han snakket om «robot som barnevakt», der roboten kunne tilpasse seg barnet og hvilket humør og stemning barnet var i. Ut ifra hvilken bok roboten valgte å lese for barnet. Her kan man føle på at kunstig intelligens tar litt «av», med tanke på hvor godt en robot kan tilpasse seg barnet i forhold til humør og dagsform. 

Arne snakket også om kunstig intelligens ved helsesjekk hvor det å kombinere menneskelig intelligens med kunstig intelligens vil være fremtiden innen helse og helsesektoren.

Utover dette fortalte Krokan at teknologien er i endring og i stadig forbedring, men at det fortsatt er mulig å gjøre eller ta feil ved bildegjenkjenning. Arne viste et eksempel ved at en gjenstand har nokså lik farge og samme form vil det være enkelt å kunne ta feil. Det å se forskjellen på en hund, muffins og en sel klarte ikke bildegjenkjenningen selv om det er klare forskjeller mellom tingene. Det viser at teknologien har forbedringspotensialet på ulike områder.  

Kunstlig intelligens omhandler det å kunne forstå mennesker og forstå seg selv, se på sin egen kompetanse og hvilke egenskaper den er med på å kunne løse. Kunstig intelligens har som formål å kunne vise til hva som vil være en bra løsning med tiden, dermed vil maskinlæring være en viktig ressurs for årene som kommer. For at maskinlæring etterhvert skal bli bedre og bedre har vi nødt til å måtte «lære av egne feil» for å kunne utelukke en bedre løsning over tid. 

Artikkelen kommer med en godt og veldig interessant artikkel basert på selvkjørende biler. Kunstig intelligens er med på å kunne hjelpe selvkjørende biler til å gjenkjenne mennesker som ferdes på gata for å unngå å kjøre ned personer som ferdes i veien. Ved en eventuell påkjørsel ville det vært en læring, slik at det aldri skulle skjedd igjen. Intelligensen må dermed kunne lære av sine feil og forbedre seg med tiden med hjelp av maskinlæring.  

Jeg valgte denne artikkelen da den ga et godt grunnlag om hva som ligger bak kunstig intelligens i forhold til utviklingen av maskinlæring mot de menneskelige oppgavene. Artikkelen ga meg også et innblikk i hvordan kunstig intelligens vil bli mer og mer brukt og utviklingen av maskiner. Det handler om maskinlæring hvor maskinene tar over jobben til menneskene, som er et svært interessant tema med tanke på at det etter hvert vil skapes nye arbeidsoppgaver og plasser til menneskene. For at det skal kunne skje forbedringer er man nødt til å kunne «lære av sine feil» og se på utfordringen som en mulighet med tiden. 

I mitt neste blogginnlegg vil jeg drøfte noen av de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. 

-Jens Kjernli Andersen

Computas, Kan en maskin lære å forbedre seg over tid?

Kan en maskin lære å forbedre seg over tid?

1 kommentar

 1. Nina Magnussen

  Det er mye bra med innlegget ditt, og du tar opp mye interessant!

  Jeg merket dog noen ganger i teksten at jeg ventet på at du skulle forklare dypere, men så kom vi ikke helt dit. Oppgaven ber deg om å skrive et referat fra forelesning, men jeg skulle gjerne lært litt mer om hva forelesningen handlet om. Spesielt en tydelig begrepsavklaring av Kunstig intelligens, da mange utenforstående ikke nødvendigvis kan så mye om det. Det ble litt mye oppramsing, og det ble det kanskje fordi det tok for seg så mye. Hadde du valgt å trekke ut noen av elementene, i stedet for alle, så tror jeg du kunne kommet opp med veldig mye bra her, for det du streifer over er veldig spennende! (Skjønner likevel at det kan ha vært en litt vanskelig oppgave å tolke).

  Artikkelen du valgte å ta for deg virket veldig spennende, og du forklarer godt om hvorfor du har valgt nettopp denne. Bare husk at bloggen din er offentlig for alle, og at det er viktig å forklare litt mer av hva du skal snakke om og hvorfor. Her nevnes plutselig en artikkel, og som leser blir jeg litt forvirret når den ikke presenteres.

  Husk også at det er viktig at man alltid henviser til kilder når du skriver noe fra andre. Selv om du nevner Arne, så må det henvises til han på et vis, her kunne du brukt hyperlink når du introduserer han. I tillegg viktig å lenke til artikkelen i løpende tekst, gjerne med hyperlink her også! Bilder skal også kildes til, selv om det er skjermbilde fra noe. Da kan man skrive «skjermbilde av x, fra x», eventuelt med lenke om det skulle vært skjermbilde fra feks. Finn.no.

  Utenom dette, så skriver du godt! Og jeg ønsker heller å være strengere med en gang, så man kan tillegge seg gode rutiner for videre blogging 🙂 For du har veldig mye bra å komme med, og jeg gleder meg til å følge deg videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *