Min faglige blogg

Blokkjeder

Nå skal jeg forklare hva som omhandler blokkjeder og hvordan det fungerer med tanke på teknologien som stadig endrer samfunnet. 

Hva omhandler en blokkjede?

En blokkjede omhandler en mengde data som er med på å øke sikkerheten og effektiviteten til ulike bransjer innenfor regnskap og økonomi. Selve sikkerheten og effektiviseringen er med på å styrke transaksjonene som gjøres. For at dette skal gjøres mest mulig sikkert vil den nykommene informasjonen bli gått igjennom av nettverket ved at det blir godkjent slik at man ser at transaksjonen ikke er falske. 

Etter stadig flere godkjente transaksjoner vil datagrunnlaget for databasen øke, det vil si at blokkjeden blir stadig større med fler «blokker» når transaksjonene går igjennom nettverket og blir godkjent. 

Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra Unsplash

En blokkjede gir flere muligheter ved hjelp av teknologien, blant annet at vi kan automatisere arbeidsoppgaver innenfor økonomi. De partene som er innad i kjeden har tilgang til informasjonen som sendes rundt til de aktørene som er involvert. Når ny informasjon kommer inn til kjeden vil alle involverte få denne informasjonen.

De ulike blokkene inneholder ulik informasjon hvor de har hver sine «unike» kode for hver blokk. Dette gjør at hver blokk og hele blokkjeden blir sikker ved at informasjonen i hver blokk indentifiseres av selve koden på blokken. 

Hva brukes en blokkjede til i Norge?

Ut ifra en artikkel hentet fra deloitte finner jeg bruksområder til blokkjeder som kan brukes i Norge. Her kommer de med ulike eksempler ved bruk av blokkjeder og hva man må tenke over ved bruk av denne type teknologi. 

Et bilde som inneholder tekst, klokke, utklipp

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra Arne Krokan sin forelesning

Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon

Ved innleggelse av en pasient på sykehus oppstår det mye viktig informasjon som det bør holdes god kontroll over. Det kan være sykemeldinger, røntgen, resepter eller andre typer allergier. Hvis man tar i bruk blokkjedeteknologien vil faren for avvik bli borte og informasjonen kan ligge tilgjengelig for pasienten. Ved bruk av denne type teknologi vil sykehuset og helsevesenet generelt ta bedre beslutninger som er grundig gjennomtenkt. Det vil si at det blir en gjennomsiktighet i dokumentasjonen. 

Spore betalinger og øremerkede bistandspenger 

Deloitte kom med et forslag til at alle offentlige penger ble vekslet inn til «NOK coin», som er en valuta som er sporbar. Da kunne man ha fulgt hele reisen fra pengene gikk ut fra offentlig sektor til dem ble vekslet inn til norske kroner. Med denne tankegangen kan det være skummelt fordi en valuta kan svinge mye i verdi, dermed vil denne tankegangen ikke være svært lønnsom. 

Sikre konsistens i offentlig data

Her kommer Deloitte med et godt eksempel ved bruk av teknologien bak blokkjeder ved registrering av eierskap og eiendom gjennom offentlig grunnbok som forvaltes av kartverket. Ved bruk av denne blokkjedeteknologien holder man orden på radon, ras og brannfare ved at det samsvarer med de ulike registrene. 

-Jens Kjernli Andersen

Kilder:

Deloitte «Hva er blokkjeder og hva kan det brukes til?»

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

1 kommentar

  1. Nina Magnussen

    Veldig mye fint her, Jens! Du forklarer godt, men du bruker ingen referanser i teksten din når du snakker om blokkjeder og hva dette er. Husk at det er veldig viktig, spesielt i et faglig innlegg som dette 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *