Første delen av kurset Digital Markedsføring har gitt meg mye interessant i forhold til hvordan det digitale samfunnet endrer seg med teknologien. Det er veldig spennende å se hvor raskt utviklingen skjer og hva som faktisk skjer. Jeg har opprettet meg en faglig blogg i kurset som har vært veldig lærerikt med tanke på at jeg kontinuerlig må levere innen en tidsfrist samtidig som jeg har skrevet rundt de ulike temaene vi har vært igjennom i kurset. Det har gitt meg bedre forståelse av faget samtidig som jeg lettere ser et helhetlig perspektiv på hva digital markedsføring innebærer.

Et bilde som inneholder tekst, bord, innendørs, bærbar PC

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra unsplash

Jeg har lært meg å håndtere en faglig blogg og skrive faglige innlegg hver uke hvor jeg har hatt ulike temaer å skrive om. Dette har gjort at jeg har fått et bedre læringsutbytte ved at jeg i etterkant av hver forelesning har skrevet om temaet vi har snakket om. Jeg har dermed fått reflektert mer over hva foreleser Arne Krokan og Marianne Hagelia har sagt ved at jeg har fått skrevet gode innlegg om mange interessante områder. 

Jeg personlig har fått et mye bedre læringsutbytte ved denne skrivingen ved siden av lesing og forelesninger. Virkelig fått brukt det faglige i kurset til innlegg om ulike områder. Utviklingen av kunstig intelligens hvor det stadig blir mer maskindrevende jobber og selvkjørende biler gjør det spennende å se hvordan fremtiden blir. Jeg syntes dette har vært veldig spennende å skrive om og se den stadige utviklingen i samfunnet. Jeg ser både fordeler og ulemper med teknologien og det jeg har lært i kurset. Vi øker produktiviteten i markedet på mange områder men samtidig gjør vi så flere mister jobbene sine ved at roboter og maskiner overtar dems nåværende arbeidsplasser. 

Interessante temaer:

Disse ulike samfunnsperspektivene syntes jeg er spennende å følge med på. Vil samfunnsutviklingen føre til større arbeidsledighet på grunn av mer effektivisering ved bruk av roboter og komplekse maskiner? 

Jeg syntes det selv er vanskelig å svare konkret på denne problemstillingen slik det er i dag, men ser jeg på utviklingen så går det mer i denne retningen i flere ulike bransjer. 

Jeg vil nevne kort innleggene Marianne Hagelia hadde med oss i dette kurset hvor hun sa utrolig mye interessant rundt digital studieteknikk. Jeg har selv reflektert mye rundt dette hvordan jeg lærer best og får mest mulig ut av en forelesning. Det finnes mange mulige måter, men jeg fant min gode rutine etter å ha hørt på Marianne snakke og lest hennes egne bok om «Digital studieteknikk». Jeg personlig noterer i Google docs dokument med flere medstudenter underveis i forelesningen hvor vi kommer med ulike notater og ser en sammenheng med det vi noterer ned som gjør læringsutbyttet for meg enda større. Dette syntes jeg var veldig lærerikt og gjorde det mye enklere for meg å jobbe godt med de ulike temaene i kurset. 

Alt jeg har lært i kurset har gjort meg mer bevisst i det digitale samfunnet. Jeg resonerer og tenker mer over hva som kommer opp når jeg eksempelvis søker på Google eller når jeg bruker en selvbetjent kasse på butikken. Utrolig å se hvor godt vi blir overvåket på nett og hva som blir lagret av data om oss, nesten litt skremmende. I forhold til selvbetjente kasser er det gøy å se hvor lett det er å betale og skanne varer selv som frigjør en hel arbeidsplass i samfunnet. Jeg tenker mer på konsekvenser enn hva jeg gjorde før for en måned siden, hvilke arbeidsplasser som faktisk er på vei til å gå tapt og hvor godt internettet kjenner oss når vi søker på noe. Utrolig spennende å følge med på.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra unsplash

Avslutningsvis vil jeg oppsummere første del av kurset Digital Markedsføring som ekstremt lærerikt og utrolig spennende. Jeg har lært meg mange nye studieteknikker som fungerer godt og effektivt som gjør studiehverdagen lettere for min del. Jeg har også lært mye i forhold til det digitale samfunnet vi lever i og utviklingen som skjer og konsekvensene som ligger bak. Temaene som fanget meg aller mest var nok kunstig intelligens og utviklingen av dette. Jeg har gjort masse refleksjoner fra forelesning til forelesning som har gjort at jeg sitter igjen med masse ny lærdom innenfor faget Digital Markedsføring. Jeg gleder meg til fortsettelsen av faget Digital Markedsføring. 

-Jens Kjernli Andersen