Denne uka startet vi opp med Sosial Kommunikasjon som er del 2 av kurset Digital Markedsføring. Jeg skal ta for meg Varner Gruppen med tanke på bærekraft og utviklingen rundt det. Varner gruppen er et konsern med 1400 butikker fordelt på 6 land, blant Nord Europas største motekonserner. Konsernet har til sammen 11 000 medarbeidere som jobber for de ulike motekjedene Cubus, Dressmann, Urban, Wow, Levis Store, Nike store, Carlings, Bik Bok og Volt (Varner, Om oss). 

Ut ifra varner gruppen sin nettside ser jeg at bærekraft er noe de jobber hardt for. Oppnå en mer bærekraftig fremtid ved mer bærekraftige produkter og bærekraftig produksjon. Varner gruppen er et tekstilkonsern hvor de har ulike konsepter å jobbe mot. Merker som Nike, Carlings, Cubus, Bik Bok og Dressmann. 

Varner gruppen ser på bærekraftig utvikling som «kjernen av vår virksomhet» (Varner, bærekraft). Konsernet tar gjensidig ansvar blant klima, miljø og mennesker. Det medfører store mål og strategier som skal gjennomføres for å oppnå den bærekraftige utviklingen og målene som blir satt i form av Mennesker, Miljø, Dyrevelferd, Materialer ved produksjon og Samarbeid & nettverk. 

Et bilde som inneholder plante, del, grønn

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra Unsplash

Miljø

Konsernet jobber for å kunne bidra til mer bærekraftig fremtid med tanke på å forebygge negativ miljøpåvirkning fra våre produkter gjennom hele prosessen. Hele produktutviklingsprosessen baserer seg på å ta gjennomtenkte valg for at fotavtrykket skal bli mindre (Varner, Miljø). 

Konsernet har satt seg ulike mål mot den bærekraftige utviklingen. Et av målene omhandler at de skal bruke 100% mer bærekraftige fiber innen 2030. I forhold til produksjonen var tekstiler jobber de kontinuerlig med å påse at ulike miljøreguleringer overholdes hos leverandørene våre. Klesfabrikkene er pålagt til å kontrollere bruk av kjemikalier underveis i prosessen for at alt blir gjort riktig i forhold til strenge prosedyrer (Varner, Produksjon). 

FNs bærekraftsmål mot Varner Gruppen

FNs 17 ulike bærekraftsmål er med på å kunne stoppe klimaendringene innen 2030. I forhold til konsernet Varner Gruppen ser jeg at bærekraftsmål 12 er veldig relevant med tanke på at de produserer og forbruker ulike kjemikalier i sin produksjonsprosess av tekstiler. FNs bærekraftsmål nummer 12 omhandler «Ansvarlig forbruk og produksjon» som vil si bærekraftig forbruk og produksjon med færre ressurser (FN-SAMBANDET, Ansvarlig forbruk og produksjon). 

For Varner Gruppen sin del vil nettopp dette å ha økt produksjon og forbruk med færre ressurser til stede være løsningen med den bærekraftige utviklingen. Klimautslippene og ressursbruken må minskes ned som igjen vil føre til økonomisk vekst for konsernet og samfunnet generelt på ulike sett og vis. 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
Bilde hentet fra FN-SAMBANDET, bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Konklusjon

Jeg vil avslutningsvis konkludere med at konsernet Varner Gruppen har bærekraft i hovedfokus. Alt fra transport til produksjon er de opptatt av å bruke minst mulig ressurser samtidig som mengden produksjon øker. Det medfører igjen mer transport hvor de bruker gode løsninger som skipsfrakt hvor de får med store mengder fra produksjonslandene på et skip. Konsernet reduserer stadig mer flyfrakt og prøver å få mer via tog og båtfrakt. Konsernet ønsker å oppnå mest mulig miljøvennlig fraktmetode som mulig, noe konsernet er på god vei til å få til (Varner, transport). 

Ved å være bevisst på bærekraft gjør at konsernet vil oppnå fremtidig vekst ved bruk av mindre ressurser basert på bedre kjemikalier som brukes under produksjonen. Det er mye som skal tenkes på fra produksjonsfasen til produktet er i butikk, alt fra emballasje, typer tekstiler og kjemikalier til transport. Dette er i hovedfokus for konsernet som gjør at de oppnår en mer bærekraftig produksjonsprosess. 

Kilder:

Nygaard, Arne.2019: Grønn markedsføringsledelse: Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Bergen: Fagbokforlaget

Varner

https://varner.com/no/sustainability/miljoe/

FN-SAMBANDET. FNs bærekraftsmål. 08.01.2021

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FN-SAMBANDET. FNs bærekraftsmål, Ansvarlig forbruk og produksjon. 07.01.2021

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon