Etter å ha kommet godt i gang med del 2 av kurset innenfor Digital Markedsføring har jeg fått god innføring om Grønn vekst og strategitrappa. I dette blogginnlegget skal jeg vurdere Varnergruppen opp imot strategitrappa for grønn vekst i forhold til konsernet som helhet og mine egne refleksjoner rundt det store motekonsernet. 

Strategitrappa baserer seg på 6 ulike trinn, jeg skal gå igjennom alle trinnene i forhold til Varnergruppen. 

Første steget handler om de utvendige faktorene som vil si det som syntes for allmenheten med tanke på bedriftens miljøprofil. Varner gruppen som et av Europas største motekonsern innen tekstil ser jeg tydelig at det er et konsern som ønsker å fokusere på bærekraft og utvikling. På sin egen nettside har de egen fane for bærekraft og deres utvikling rundt dette området. Jeg ser helt klart at konsernet tar og har tatt samfunnsansvar i form av miljø ansvar og klima endringer ved produksjon som er med på å kunne bidra til et bærekraftig samfunn.

Neste steg i strategitrappa er hus rengjøring som omhandler det å rydde opp internt i virksomheten/konsernet. Ulike tiltak som vil være sentralt her er å gjenbruk, resirkulere, mer bærekraftig transportsystem, redusere avfall og utslipp. Varner gruppen har en rekke ulike konsepter, blant annet Cubus. I forhold til gjenbruk vil det være tiltak som kan iverksettes i form av å ha en «gjenbruksdunk» i butikkene hvor kunder kan resirkulere sine plagg. Ved levering av klær til gjenbruk kunne det vært laget et rabattsystem på nye produkter. Dette vil medføre et mindre «bruk og kast» samfunn som vil gjøre Varner gruppen og Cubus konseptet mer bærekraftig. Samtidig ser man at konseptet fokuserer på bærekraft i form av gjenbruk som gjør posisjonen enda sterkere i samfunnet. 

Neste steg som befinner seg midt i den grønne strategitrappa er leverandørkrav, denne omhandler det å kjøpe mindre, men gjøre bedre kjøp fra bedre leverandører. For Varner gruppen sin del vil det være viktig å ha gode samarbeidsforhold med sine leverandører og påse at de oppnår de grønne kravene som konsernet har satt som mål. Dette vil være viktig for å kunne oppnå bærekraftig utvikling med tiden som kommer. 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Bilde hentet fra Video: Lederens vektøykasse: Fra grønnvasking til grønn vekst, Per Espen Stoknes

Det fjerde steget omhandler driftsomlegging som vil si å utvikle bedre styringssystemer og erstatte ressursbruk med informasjon. Varner gruppen som et enormt stort konsern med mange ansatte vil det omhandle å få videre drift i retning bærekraft noe de er på god vei til selv om de har mye å lære. Varner gruppen setter seg store mål og jobber mot disse ved hjelp av teknologi og nykommene informasjon som stadig kommer inn og blir utviklet på ulike sett og vis. 

Steg fem handler om produktportefølje som vil si omlegging av produkt/tjenesteportefølje til «grønt», som for eksempel emballasje og fornye design. Varner gruppen har produkter med «Svanemerket» som indikerer miljøbevisste produkter. Dette var noe Varner lanserte ved sine produkter allerede i 2015 (Varner bærekraft, 2021). 

Det siste steget i strategitrappa for grønn vekst har vi forretningsmodell som omhandler det å fokusere på bærekraft og bærekraftig utvikling gjennom hele selskapet eller bedriften. For Varner gruppen så er bærekraft godt integrert i konsernet og de jobber for å stadig utvikle en mer bærekraftig produksjonsprosess som igjen vil medføre økonomisk vekst og mer miljøbevisste produkter på lengre sikt. 

Fra et bærekraftig perspektiv er Varner gruppen et tekstilkonsern som har bærekraftig utvikling i hovedfokus. De jobber mot langsiktige mål og ønsker å skape en mer bærekraftig produksjonsprosess som medfører mer bærekraftige produkter med tiden som kommer.  

Kilder:

Nygaard, Arne. (2019): Grønn markedsføringsledelse: Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring.Bergen: Fagbokforlaget

Lederens verktøykasse: Fra grønnvasking til grønn vekst, Per Espen Stoknes

Varnergruppen.no

https://varner.com/no/sustainability/partners_no/