I dette blogg innlegget skal jeg legge føring på hvilke FNs bærekraftsmål som er mest relevant med tanke på Varner gruppen som et av Europas største tekstilkonsern innenfor mote og design.  

Ut ifra FNs 17 bærekraftsmål mener jeg at noen utvalgte er relevante for tekstilkonsernet. Bærekraftsmål 8 som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst som blant annet omhandler det å skape trygge og gode arbeidsplasser. For å nettopp skape dette vil konsernet dra fordel av å gi sine ansatte en lønn som står til jobben de utfører. Det medfører gode arbeidsplasser med tanke på at de beholder sine trofaste ansatte da de føler seg godt ivaretatt innenfor konsernet. Varner gruppen jobber mot å kunne opprettholde den økonomiske veksten basert på sin bærekraftige utvikling. Det skjer blant annet gjennom produksjonen av Varners tekstilprodukter som foregår i India, Vietnam og Bangladesh. Her blir det gjort grundige vurderinger før noe gjøres med tanke på at bærekraft er i et stort fokus for konsernet. 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, natur

Automatisk generert beskrivelse

Bilde hentet fra Unsplash, Foto «Jon Flobrant»

Bærekraftsmål 12 som omhandler Ansvarlig forbruk og produksjon vil være relevant med tanke på at Varner gruppen er et tekstilkonsern og produserer dermed tekstiler. Tekstiler og klesproduksjon generelt har store klimautslipp som gjør dette bærekrafts målet relevant for Varner gruppen. 

Varner som et stort tekstilkonsern ønsker å minske ressursbruken og klimautslippene i dems produksjonsprosess. De gjør ulike tiltak som skal begrense utslipp og prøver å lage en ordning rundt gjenbruk av tekstiler som kan gjøres til nye produkter. Som igjen medfører mindre produksjon av nye tekstiler hvor konsernet kan dra nytte av brukte tekstiler som de gjenvinner til nye produkter gjennom sin bærekraftige utviklingsprosess. 

Delmål 12.5 beskriver innen 2030 så skal avfallsmengden betydelig reduseres, gjennom forebygging, gjenvinning og ombruk. Varner ønsker å unngå et bruk & kast samfunn innenfor kles bransjen som dem driver stort med. Det handler om å forlenge levetiden på klærne ved at de får et nytt liv gjennom re-produksjon av gamle og brukte tekstiler. Dette øker igjen den økonomiske veksten til Varner i form av at avfallsmengden reduseres betraktelig og de bruker mindre ressurser på å om å produsere produkter til nye og moderne klær. Kundene blir stadig mer opptatt av å kjøpe klær som re-produsert og gjenvunnet på bærekraftige løsninger. 

Delmål 12.8 viser til innen 2030 skal man sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon og forståelse innen bærekraftig utvikling (FN sambandet, bærekraftsmål 12, delmål 12.5 og 12.8). Varner vil kunne dra en stor fordel av dette med tanke på at fler og fler bruker bærekraftige selskaper og ønsker å være med som en del av bærekraftige utviklingen. Varner jobber sterkt mot bærekraftig utvikling som kunder og potensielle kunder i fremtiden vil legge mer og mer vekt på som medfører langsiktig økonomisk vekst for tekstil konsernet basert på gode tiltak de iverksetter underveis i sin utviklingsprosess. 

Til slutt vil jeg nevne bærekraftmål 6 som omhandler rent vann og gode sanitetsforhold med tanke på at Varner som tekstilkonsern er bruker av store mengder vann under sin produksjonsprosess. Tekstil og kles produksjon trenger store mengder vann ved sin produksjonsprosess som gjør at Varner som tekstilkonsern jobber med å minske bruken av vann. Det finnes mye kjemikalier i vannet som avgir utslipp som Varner jobber med å minske, for at mennesker som bor i nærområdet hvor produksjonen foregår skal få rent, trygt og godt vann på lik linje med andre som bor i andre områder.  

Kilder: 

FN Sambandet. 08.01.2021 (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FN Sambandet. Bærekraftmål, «anstendig arbeid og økonomisk vekst» (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

FN Sambandet. Bærekraftsmål «ansvarlig forbruk og produksjon» (Hentet 15.03.2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
https://unsplash.com/photos/v1eV6HUdcIE