Min faglige blogg

OKR styringssett- Et system for gjennomføring

Nå har jeg kommet til del 3 av kurset digital markedsføring som omhandler E-Varehandel. Under dette emnet skal jeg skrive ulike blogginnlegg om ulike temaer vi går igjennom. I dag skal jeg snakke om OKR styringssett. Dette er nytt og ukjent for meg og sikkert mange andre der ute. Jeg vil snakke om hva OKR er og hva det brukes til i ulike bedrifter og selskaper.

Hva omhandler OKR?

OKR omhandler et system for gjennomføring. Med dette menes det at å skape ideer er enkelt, men å gjennomføre ideene er mer utfordrende. OKR står for Objective, Key Results og defineres som et styringssett for ulike selskaper som knytter mål, team og medarbeidere sammen for å omsette en strategi i målbare resultater (Inevo, Karl Phillip Lund). 

Fordelen med OKR er at systemet er med på å kunne forbedre kommunikasjonen internt i selskapet ved at alles mål tilgjengelig gjøres for alle innad i selskapet. Selve kulturen i bedriften i form av ledelse og struktur vil ikke OKR erstatte, men har man det grunnleggende i orden vil OKR være med på å hjelpe bedriften opp til neste steg.

Bilde hentet fra Dig2100 (2103)

Objective – Hva ønsker bedriften å oppnå

Objective omhandler hva selve bedriften ønsker å oppnå, det vil si at oppnåelsen bør være spesifisert konkret slik at det enkelt kan vises hva oppnåelsen innebærer (Inevo, Karl Phillip Lund).

Key Results – Hvordan bedriften skal kunne oppnå dem de ønsker

Key results omhandler veien til det bedriften ønsker å oppnå. For å dermed kunne nå det objective bør det være bruk av spesifikke talldrevende mål som gjør det objective klart oppnåelig. 

OKR er det flere ulike bedrifter og selskaper som benytter seg av. De som benytter seg av OKR skaper ofte enklere en suksess ved at de gjør riktige prioriteringer og fokuserer på de målene som er med på å skape suksessen for bedriften. Eksempelvis Facebook, Linkedin, Netflix, Spotify og Google er selskaper som benytter seg av gjennomføringssystemet OKR (Inevo, Karl Phillip Lund).

Hvordan benytter bedrifter seg av Objective Key results?

Selskaper som benytter seg av OKR får det enklere med å styre bedriften eller selskapet. Med dette omhandler det større engasjement og en betydelig høyere gjennomføringskraft som er med på å påvirke selskapet i riktig retning (dig2100).

Ofte er det slik at de hardtarbeidende og engasjerte menneskene får til å skape suksessrike selskaper de jobber innenfor. Nettopp fordi dems personlige mål samsvarer med målene selskapet jobber mot. Da føles det mer riktig for vedkommende å jobbe hardt mot de rette verdiene en selv også mener er riktige. Det gjør også at selskapet jobber hardt mot store mål som er satt som de oppnår suksess med. 

Det finnes noen hovedfordeler i forhold til OKR som er viktige for å kunne oppnå suksess, nå skal jeg nevne de viktigste; 

 1. Påse at alle i bedriften får vite hva som er det viktige. 
 2. At målene blir prioritert i riktig rekkefølge og kommer opp til alle ansatte.
 3. Alle innad i bedriften vet hva som foregår til enhver tid.
Et bilde som inneholder vegg, innendørs, nøkkel

Automatisk generert beskrivelse

Bilde er hentet fra file:///Unsplash, Foto/ Zanardi

Hva skal til for å lage gode Objectives

Det handler om å lage en kort og presis setning om hva selve temaet ønsker å oppnå. Da vil man kunne få til en god Objective ved at den gir mening for ditt valgte tema og deg selv. For å kunne få til en god objective vil det å sette en tidsbestemt periode hvor du skal kunne nå målet på vært smart. Nettopp fordi det gir deg en frist som gjør at selskapet må utarbeide en plan og strategi for å nå målet innenfor den bestemte perioden. I min del av dette emnet så skal vi sette opp en nettbutikk i grupper hvor vi skal fysisk selge produkter eller tjenester. Et godt eksempel på objective kan da være

 • Starte en nettbutikk som gir enkel brukervennlighet og som gir suksess. 

Hva skal til for å lage gode Key results? 

Key results lages etter gode Objectives, hvor selskapet skal skape strategien for hvordan du skal gå frem for å kunne nå målene selskapet/du har satt deg. Her handler det om å få strategien mot målet til å samsvare med Objectives. Et eksempel på Key results basert på at min gruppe skal starte nettbutikk kan være:

 • Oppnå 15 solgte enheter eller tjenester innen 1.kvaral. 

Pass på feil som enkelt kan gjøres!

En god hovedregel er å ikke lage for mange mål som skal fokuseres på samtidig, det gjør at mange selskaper ikke får det helt til. Det vil være lurt å ha noen store gjennomtenkte mål som kan virke urealistiske med en gang. Nettopp derfor er det viktig at de er spesifikke slik at man vet når målet er nådd eller om det ikke er nådd slik selskapet ønsker. 

OKR som et system for gjennomføring, så må man vite at målene en bedrift eller virksomhet setter seg ikke skal være avhengig av noen andre. Det vil si at hvis er mål ikke skulle bli oppfylt skal ikke dette påvirke en annen part på noen vis. Innad i virksomheten er det opp til de ansatte om hvilke mål som oppnås i hvilken grad de er spesifisert som de viktigste målene bedriften har satt seg. 

For å kunne oppnå høye og gode resultater kreves det at selskapet eller bedriften setter seg høye oppnåelige mål hvor alle har like stor kontroll på hva som er målene innad i selskapet. Det medfører at alle jobber sammen med strategien som skal gjøre målet som er satt mulig innen en tidsbestemt periode. 

Det handler om å ha alle ansatte med på samme «plan» og påse at alle er klar over hovedmålene og strategien som er valgt i forhold til arbeidet fremover. Det skaper gode resultater og en raskere og sterkere suksess. 

Kilder:

Inevo, OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021 av Karl Phillip Lund. 18 Desember 2019. Hentet 05.04.2021

DIG2100 (2103), «Norges beste studenter i Digital Markedsføring». 3.mai, 2020. Hentet 05.04.2021

1 kommentar

 1. Fredrikke Linnea Eriksson

  Hei Jens 😀

  Bra jobbet!
  Du legger frem temaet på en fin og forklarende måte og jeg liker at du reflekterer over positive og negative sider ved konseptet. Det er også fint at du viser til eksempler i teksten, det gjør det lettere for leserne dine og forstå hva dette handler om.

  Det sagt kan du gjerne skrive en litt mer utfyllende innledning, som skal i seg selv få leserne dine til å ville fortsette og bli nysgjerrig på å lese resten av innlegget.

  Stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *