I det siste blogginnlegget i del 3 av Digital Markedsføring, skal jeg reflektere over en lærerik prosess med planlegging og lansering av nettbutikk jeg og min prosjektgruppe har lansert på bakgrunn av en eksamensoppgave ved Høyskolen Kristiania. Jeg skal snakke om mine egne tanker rundt prosessen og hvordan vi som gruppe har jobbet sammen om denne oppgaven. Etter at eksamensoppgaven kom 23.Mars 2021 fikk vi litt sjokk og møtte en stor utfordring vi skulle løse den neste måneden. Ingen av oss hadde noen stor erfaring rundt opprettelse av nettbutikk, men det løse seg veldig bra allikevel. 

Planlegging av nettbutikken

Vi startet med å reise ned til Sandefjord for planlegging og bildetaging av produktene vi skal ha med i nettbutikken. Vi brukte dagen der nede til å se på de ulike produktene og planlegge prosessen videre med bedriften med tanke på informasjon, priser og hva slags målgruppe/strategi vi ønsker å rette oss mot. 

Vi fortsatte planleggingen med å finne oss en målgruppe å rette oss mot med tanke på produktene vi skal selge. Vi tenke på hvem vi ønsker å selge til og hvorfor, her kom vi med argumenter på hvorfor vi valgte den målgruppen vi gjorde som la videre føring av prosessen. Videre satt vi i gruppa noen frister på når vi skulle ha ting klart, hvor vi fordelte arbeidsoppgaver oss imellom. Dette medførte mer strukturert jobbing for min del hvor ting måtte bli gjort innen fristen, som også medførte mer effektivitet i planleggingsprosessen. Det var mange elementer vi skulle ha på plass før vi begynte å jobbe med selve nettbutikken. 

Opprettelse av nettbutikken og kjøp av domene

Neste steg for oss var å kjøpe domene, noe vi gjorde via Webhuset. Dette tok en god del mer tid en hva vi trodde som gjorde at vi lanserte nettbutikken noen dager senere enn planlagt. Samtidig opprettet vi nettbutikken i Shopify. Vi testet og prøvde oss litt frem for å finne ut hvordan Shopify fungerte og fikk på plass ulike produkter og sider for å få en fungerende nettbutikk. Denne dagen la vi inn en god del produktbilder i Shopify hvor vi la til produktinformasjon under hvert enkelt bilde og ulike priser til hvert av de ulike produktene. 

Videre laget vi «kontakt oss» side og «om oss» side i Shopify hvor det står informasjon om bedriften og et skjema for enkelt å kunne ta kontakt med bedriften. 

Sosiale markedsføringskanaler Instagram og Facebook

Målgruppen vi tar utgangspunkt i er kvinner og menn i alderen fra 20-34 år som er aktive og liker å være på tur. Dermed valgte vi å bruke Instagram og Facebook som våre markedsføringskanaler til bedriften. Med tanke på hvor dagens ungdom befinner seg på sosiale medier, vil disse kanalene kunne treffe vår målgruppe bra. 

Våre markedsføringskanaler, Instagram og Facebook la vi til som et «ikon» på forsiden hvor besøkende enkelt kan trykke på ikonet og komme direkte til våre sosiale medier hvor det kommer nyhetsoppdateringer på produkter. Her kommer det stadig ut nye innlegg og en konkurranse vi kjører basert på lanseringen av nettbutikken. Med denne konkurransen er målet å oppnå flere følgere på Instagram og Facebook, som vil sannsynligvis gi flere besøkende og interesserte til nettbutikken. 

OKR – Objective Key Results 

Visjonen bak nettbutikken har vært veldig lærerik, men også tidkrevende. Vi har satt oss noen langsiktige mål med nettbutikken som skal være givende å jobbe mot. Selve målsetningen skal holde motivasjonen oppe, mens nøkkelresultatene skal være oppnåelige, men drastiske som skal medføre hardt arbeid under prosessen. 

Våre OKR for nettbutikken: 

Objective: Utvikle en velfungerende nettbutikk med pen Layout som gir stor og enkel brukervennlighet. 

Key results 1: Få 100 følgere på Instagram 

Key results 2: Ha 5 antall salg før juni 

Key results 3: Ha 400 besøkende i nettbutikken 

Key results 4: 1 medieoppslag (lokalpresse)

Etablering av betalingsløsning

Videre jobbet vi i Shopify med å få opp nettbutikken med betalingsløsning «stripe» (kortbetaling), og videre få inn den eksisterende vipps kontoen til bedriften. Gjennom flere forelesninger sa ulike gjesteforelesere at «stripe» betalingsalternativ var mer brukervennlig samtidig som at Stripe tilbyr flere betalingsalternativer enn hva PayPal gjør. Dette tok noe lengre tid enn vi trodde, som gjorde at nettbutikken ble lansert et par dager senere enn vi tenkte oss. Men med www.Dig2100.no hvor tidligere studenter har lagt ut veiledninger, gikk prosessen overraskende bra. 

Presentasjon av lanseringsstrategien

Rett før lanseringen av nettbutikken presenterte vi vår lanseringsstrategi over zoom hvor vi presenterte den eksisterende bedriften og hvordan vi har valgt å forberede og jobbe under prosessen frem til lanseringen. Denne var veldig lærerik, da vi enkelt fikk formidlet vår lanseringsstrategi og hvem vi har valgt å basere oss mot med tanke på produktene vi i første om gang skal selge.  

Opprettelsen av nettbutikken har gått slik vi håpet på, men tatt litt lengre tid enn vi hadde tenkt oss. Vi ønsket å gjøre nettbutikken så enkel og brukervennlig som mulig, dermed kjørte vi A/B testing med venner og familie før lanseringen til offentligheten. Det omhandler at venner og familie kunne besøke nettbutikken i forkant for å se på førsteinntrykk, produktalternativer og beskrivelser og betalingsløsning. Nettopp for å eventuelt oppdage forbedringer som bør gjøres. 

Lansering av nettbutikken

Planen var å lansere nettbutikken 5 mai, men den ble utsatt et par dager, med tanke på at vi ikke følte vi hadde hadde markedsført oss nok på sosiale medier mot lanseringen. Vi valgte dermed å lansere den 7. mai, samme dag som vi trakk vinner av Instagram konkurransen vår. På lanseringsdagen la vi ut et innlegg i feeden vår på Instagram om åpningen av nettbutikken som vi igjen delte i Instagram Stories.  

Frakt og retur

For at kunder enkelt skal kunne returnere varer til oss eller vite kostanden i forhold til frakt laget vi en egen side om dette på nettbutikken. Her står det godt forklart i forhold til pris på frakt, leveringstid og returrett. Vår mail ligger også lett tilgengelig på siden som man kan benytte seg av om man har spørsmål vedrørende dette. 

Regler og vilkår for nettbutikken og markedsføringskanalene Facebook og Instagram 

Mange regler og ulike vilkår for nettbutikk og sosiale markedsføringskanaler gjør det vanskelig med tanke på hva som er lov og ikke lov. Vi brukte en god del tid på å søke oss frem på hvilke regler som gjelder både i nettbutikken og for våre markedsføringskanaler. Ved å bruke mye tid på research merket jeg personlig at jeg ble mer bevisst på personvern og retningslinjer rundt akkurat dette. 

Samarbeid

Samarbeidet i prosessen har gjort nettbutikkprosessen til en suksess. Vi har delt kunnskap oss imellom og hatt ulike egenskaper som har gjort oppskriften komplett med tanke på oppsettet av nettbutikken i Shopify og alt som hører med dette. 

Vi har underveis brukt Google docs dokument hvor vi har samskrevet som har gitt oppgaven en god struktur og en rød ledetråd. Her har det kommet mange ideer og gode innspill som vi har brukt for å bestemme vårt konsept og formulere eksamen best mulig.

Mine refleksjoner og læringsutbytte 

Mine tanker og refleksjoner rundt opprettelse av nettbutikk var/føltes i starten av prosessen litt skummelt. Følte selv jeg ikke hadde noe kunnskap om det og var usikker på hvordan dette skulle gjennomføres i gruppa. Etter ganske kort tid kom vi godt i gang med eksamensoppgaven og det føles med en gang lettere da vi møttes og fikk planlagt om hvordan vi skulle gripe muligheten til å lære å lage en nettbutikk hvor vi offisielt skulle selge produkter. Vi jobbet godt under forrige emnet med Sosial Kommunikasjon og valgte dermed å ha samme gruppe ved opprettelse av nettbutikk. Dette har fungert godt, hvor vi har delegert oppgaver til hverandre og samarbeidet godt via Zoom og noen ganger på biblioteket. Når jeg nå i etterkant reflekterer over nettbutikken og hva vi har fått til ser jeg på dette som en morsom eksamensoppgave som har gitt meg mye lærdom som jeg senere vil få ekstremt mye nytte av. 

Godt oppsummert vil jeg si dette har vært svært lærerikt med tanke på å kunne opprette nettbutikk som jeg har lært ekstremt mye av. Dette vil være kunnskap jeg vil kunne bruke i jobbsammenheng senere og hvor jeg skal mulig opprette egen nettbutikk til der jeg jobber i dag (sport1). Jeg vil også påpeke at det har vært utrolig spennende å høre fra ulike tidligere studenter som har gått dette valg emne med tanke på hvor de befinner seg i dag ute i arbeidsmarkedet. Det gir en ekstra motivasjon ved å se hva dette emnet gir av muligheter for oss. 

Avslutningsvis vil jeg nevne at bloggen jeg skriver parallelt med faget har gjort at eksamen har føltes lettere, da jeg har delt egne erfaringer med medstudenter. Dette har medført at jeg nå ser for meg en jobb innenfor dette fagfeltet i fremtiden!

Link til nettbutikken: https://www.grethesull.no

-Jens Kjernli Andersen