I dette blogginnlegget skal jeg snakke om hvilke digitale markedskanaler som er viktige for bedrifter med tanke på dagens utvikling. Det skjer stadig forandringer i ulike digitale plattformer som gjør at hver bedrift må finne den plattformen som synliggjør bedriften på en best mulig og effektiv måte. Jeg vil legge stor vekt på Facebook og Instagram som to store og viktige markedsføringskanaler, men også være innom et par andre. Følg med!

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Bilde er hentet fra unsplash

Digitale markedsføringskanaler 

Sosiale medier har hatt en stor utvikling og har blitt en viktig markedsføringskanal for alle typer bedrifter. De ulike sosiale mediene har gjort at mange små bedrifter har klart å overleve Covid 19 pandemien med tanke på at de har markedsført seg godt på eksempelvis Instagram. Andre mellomstore og store bedrifter har funnet seg nye løsninger hvor de markedsfører seg godt over sine kanaler som har medført stor vekst og økt synlighet i markedet. På eksempelvis Facebook kan man betale for at en annonse skal kunne vises mange ganger i løpet av dagen og nå en større kundekrets. Ut ifra dette skal jeg komme med gode tips til gode markedsføringskanaler som er lure å benytte seg av i 2021 og årene som kommer. Sosiale medier vil stadig utvikle seg, så det er den riktige veien å gå hvis man skal overleve dagens konkurranse ute i markedet. 

Slik utviklingen av verden har blitt idag er bedrifter nødt til å følge med på teknologien og det som skjer over digitale markedsføringskanaler. De siste 2 årene vært preget av Corona virus som har medført stor økning handel over nett og ikke minst markedsføring. Mange har vært permittert og andre har hatt hjemmekontor som har medført at bedriftene har brukt sosiale medier for å synliggjøre seg i markedet.

I første kvartal 2021 ser jeg ut ifra ipsos sin tracker i forhold til sosiale medier at Facebook har 69% andel av den norske befolkningen som bruker Facebook daglig, Snapchat har 47%, Instagram 40%. Ut ifra disse målingene vil disse markedsføringskanalene være svært attraktive med tanke på hvor mange som bruker de ulike mediene. Dermed må de ulike bedrifter der ute finne den markedsføringskanalen som treffer best ut ifra hva virksomheten tilbyr av enten produkter eller tjenester, 

Facebook

Ut ifra ipsos 2021 ser jeg at nesten 3,5 millioner nordmenn har en Facebook profil hvor 48% av disse er menn og 52% er kvinner. Ser man Facebook sammenlignet med andre sosiale medier som blant annet Instagram, ser man at Facebook er plattformen hvor det finnes flest nordmenn på samme plattformen. De fleste nordmenn idag har god kjennskap til Facebook, som gjør at det vil være enkelt å kunne nå ut til en stor målgruppe. For å kunne oppnå mer besøkende til sine nettsider vil bedrifter kunne enkelt dele innlegg som de har lagt ut i forbindelse med nye produkter, kampanjer eller lignende. Dette vil medføre økt trafikk og mer klikk på bedriftens nettside som igjen vil gi mer volum på et lengre perspektiv. Facebook var lenge i «vinden», men de siste årene har Instagram blitt en stor konkurrent for Facebook med tanke på markedsføring. Facebook vil uansett være en sikker og trygg markedsføringsplattform for de aller fleste, nettopp fordi her kan bedrifter nå ut til veldig mange potensielle kunder. 

Et bilde som inneholder tekst, tre

Automatisk generert beskrivelse

Bilde er hentet fra unsplash

Instagram

Instagram er en markedsføringskanal som mange bedrifter kan benytte seg av i forhold til å fronte bedriften på ulike vis. Statistikken fra Ipsos sin tracker for første kvartal i 2021 viser at hele 63% av befolkningen i Norge har opprettet en Instagram profil. Dette er fordelt hvor 44% er menn og 56% er kvinner (Ipsos,2021). Tidligere var Instagram et sosialt medium hvor formålet var å dele bilder med hverandre fra private brukere. I de siste årene har Instagram vokst i størrelse og teknologi. Nå blir Instagram plattformen brukt til å publisere videoer for bedrifter og næringsliv hvor man lager introduksjonsvideoer, reklamevideoer og andre aktuelle videoer. Dette blir sett av Instagram brukere hvor mange trykker på «swipe up» funksjonen på videoen for å kunne se nærmere på hva bedriften gjør og tilbyr av enten produkter eller tjenester. Med dette får bedrifter fler følgere på Instagram, som gjør at de stadig utvider sitt nettverk hvor flere brukere av plattformen følger med på hva bedriften holder på med og tilbyr. 

For enhver bedrift vil det å kunne prøve seg frem og finne ut hva som engasjerer Instagram brukere være nyttig i form av kreative løsninger. For å kunne vokse og bli større må enhver bedrift være nysgjerrig samtidig som de tørr å teste ut nye måter å markedsføre seg på innad i plattformen. 

Et godt eksempel ved bruk av Instagram for bedrifter kan være at bedriften poster et innlegg i feeden som går ut på å vinne et gavekort til en verdi av 1000kr. Denne konkurransen kan bedriften dele med sine private kontoer som igjen treffer på nye brukere som melder seg på konkurransen samtidig som de begynner å følge bedriften. Allerede der vil bedriften oppnå mange nye følgere etter at ansatte i bedriften delte innlegget. Dette skaper større engasjement samtidig som Instagram profilen til bedriften utvides med stadig flere følgere. 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Bilde er hentet fra unsplash

Youtube 

Youtube har vist til en stor vekst den siste tiden hvor det stadig er flere som bruker Youtube plattformen til å annonsere for sine produkter og tjenester. I Norge er det 1,9 millioner nordmenn som har egen profil på Youtube, mens hele 3,6 millioner nordmenn bruker youtube som en besøkende plattform (ipsos, 2021). Med disse tallene vil Youtube som annonseplattform være attraktivt for bedrifter som ønsker å nå sin målgruppe direkte. I følge Forbes sier 90% av kundene at video hjelper de i kjøpsavgjørelser, og 64 % sier det er mer sannsynlig at de kjøper etter å ha sett en video (Ledernytt,2020).

Oppsummering

Digitale markedsføringskanaler finnes det mange ulike typer av. Nå har jeg nevnt Facebook, Instagram og YouTube som blant de viktigste for bedrifter der ute i markedet. Det finnes også en rekke andre muligheter å markedsføre seg på via sosiale medier. Mitt råd og tips til bedrifter der ute vil være å velge en markedsføringskanal som vil treffe flest i sin målgruppe basert på hvilken målgruppe man ønsker å nå. Med dette vil det også være viktig for bedriften å se hva dem selger av produkter eller tjenester basert på hvilken kanal man bør velge å bruke. 

Håper dere fikk noen gode råd til hva man skal tenke på i forhold til valg av markedsføringskanaler i 2021 og med tiden som kommer. 

-Jens Kjernli Andersen

Kilder:

Ipsos, 2021. Ipsos SoMe-tracker Q1 `21. (Hentet 20.Mai 2021). 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-04/Ipsos%20SoMe-tracker%20Q1%2721.pdf

Ledernytt 15.11.2020. Videomarkedsføring – det neste store for bedriften din? (Hentet 20.Mai 2021). 

https://www.ledernytt.no/videomarkedsfoering-det-neste-store-for-bedriften-din.6163560-349898.html