I denne anledning har jeg blitt utfordret i å besvare et jobbintervjucase i forhold til en stilling som Markedsføringsspesialist hos Amnesty International Norge. Jeg har brukt amnesty sine nettsider for å kunne besvare intervjuet på en best mulig måte. Ellers vil jeg bruke teori jeg har lært gjennom Digital Markedsføring semesteret.

Bilde er hentet fra amnesty.

Amnesty – Sosiale kanaler

Organisasjonen Amnesty benytter seg blant annet av Instagram og Facebook som digitale kanaler i dag. Disse digitale kanalene skal gjøre nordmenn mer engasjerte i menneskerettighetene.

Kundereisen til Amnesty baserer seg på at alle mennesker er født med de samme rettighetene. Amnesty International Norge ønsker å stoppe maktmisbruk og oppnå en endring hvor alle er med på å bidra til å redde menneskers liv. Med et stort engasjement via digitale kanaler som Amnesty International Norge benytter seg av har medført at mange deltar i ulike underskriftskampanjer som foregår til støtte for menneskerettighetene.

Organisasjonen oppfordrer sine følgere til å dele innleggene dem legger ut for å skape fler følgere og et større engasjement rundt de ulike innleggene. Jeg vil mene at Amnesty nesten lever av å oppnå «engasjement» rundt sine digitale kanaler for å kunne oppnå donasjoner. Nettopp fordi Amnesty prøver å «konflikt minimere» saker ved hjelp av ulike underskriftskampanjer som blir postet. For at folk skal bli nysgjerrige og se nytten av å støtte en god sak må de vise til et engasjement rundt kampanjene dem kjører slik at folk får lyst til å donere bort til en «god sak».

Kundereisen til Amnesty

Amnesty som er verdens største menneskerettighetsorganisasjon jobber mot samme mål, som omhandler å gjøre «verden» til et tryggere og bedre sted å være. Organisasjonen setter ulike mål som de jobber imot, men for å kunne realisere målene er Amnesty avhengig av at mennesker som i utgangspunktet ikke viser til noe engasjement er med på å støtte organisasjonen i det dem holder på med i form av donering og andre inntekter.

Amnesty som en «veldedig» organisasjon er avhengig av at mennesker er med på å donere penger til dem via sosiale medier hvor de får et godt innblikk i hva pengene faktisk går til. Et forbedringspotensial for organisasjonen fra min side vil være å vise hva resultatet av donasjonen gjorde. Nettopp for at de som donerte penger skal se og føle på en god samvittighet ved at de har støttet en god sak som har gjort mennesker noe godt. Når de som var med i donasjonen ser resultatet av hva pengene har gjort mennesker, vil sannsynligheten for å være med på en ny donasjon senere være stor med tanke på at de føler på en bedring i samfunnet.

På Facebook og Instagram poster Amnesty International stadig ut nye innlegg hvor de kommer frem med sine ulike nye saker, med dette vil engasjementet blant de som donerer øke. Både at de gir mer penger, samtidig som nye mennesker kommer inn og vil hjelpe til for å bedre mennesker i verden på ulike vis.

Måling og analyse i Google Analytics

Google Analytics vil være et godt målings og analyseverktøy for Amnesty. Her kan man enkelt finne ut hvilken kampanje som ga mest klikk og som fikk mest donasjoner. For Amnesty sin del vil jeg si donasjoner den viktigste inntektskilden, som skal medføre at de klarer å oppnå målene dem har satt. Målingen i Google Analytics vil dermed kunne være til stor hjelp for å se hva som «fenger» mest, slik at organisasjonen kan gjøre nye endringer ved fler markedsføringskampanjer. Disse markedsføringskampanjene skal igjen være så gode som mulig for å kunne oppnå mest mulig engasjement rundt innleggene som gir mer donasjon som skal brukes til å nå målene som Amnesty satt seg. Selve analysen som gjøres i Google Analytics vil hjelpe Amnesty videre for å kunne spesifisere seg enda mer mot engasjement som er et viktig element for organisasjonen. Analysen vil gi svar på hvor trafikken kommer ifra og hvilke kampanjer som viser seg å ha vært mest interessante for de ulike personene som har trykket seg inn på kampanjen.

Amnesty sin synlighet på Google – Søkemotoroptimalisering (SEO)

Synligheten i verdens største søkemotor i Google er avgjørende slik at flest mulig personer enkelt skal finne organisasjonen ved et organisk søk på Amnesty. Synligheten dukker opp på første siden hos søkeresultatene hos Google som gjør det enkelt å finne frem.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er noe Amnesty har jobbet mye med, som gir gode «score» hos google sin søkemotor.

Jeg vil karakterisere Amnesty sin synlighet som god, etter å ha gjort flere søk selv. Jeg fant enkelt og raskt frem til organisasjonen og fikk etter et søk vite hva Amnesty jobber mot. Dette er nøkkelord som er viktige for personer som oppsøker organisasjonen. Det skaper raskt engasjement hos personer som ønsker å donere til et godt formål, uavhengig av beløp.

Skjermbilde tatt ved organisk søk på Amnesty hos google.

Konkrete eksempler hvor SEO vil ha en positiv effekt på synligheten til Amnesty ved organiske søk skal jeg komme med nå;

  • Søkeordene som blir brukt bør være i samsvar med ulike markedsføringskampanjer som blir postet ut.
  • Sette seg i menneskets posisjon hvor organisasjonen tenker over hva dem ville søkt på ved å oppsøke en organisasjon som Amnesty.
  • Bruke fagrelaterte ord som beskriver formålet til organisasjonen, det vil være søkeord som personer vil søke opp ved et organisk søk.

Avslutningsvis vil jeg oppsummere at (SEO) søkemotoroptimalisering er gull verdt for Amnesty ved at de vil få inn mye fler donasjoner hvis det er enkelt å «finne» dem på Google. Både ved søk på Amnesty direkte og ved bruk av andre ord som eksempelvis menneskerettigheter, rettferdighet, frihet eller likeverd.

Amnesty gjennomfører mange gode markedsføringskampanjer som er med på å redde liv og gjøre verden til et mer rettferdig samfunn. Ut ifra hvordan Amnesty jobber idag vil de kunne nå målene som er satt basert på godt arbeid rundt søkemotoroptimalisering samtidig som at organisasjonen er aktive på digitale kanaler som Instagram og Facebook hvor de stadig tiltrekker seg fler følgere som engasjerer seg i de ulike markedsføringskampanjene og andre innlegg som blir postet.

Kilder:

Amnesty.no

https://amnesty.no/digitalt-sosiale-medier-some-kurs
https://amnesty.no/